Szukaj artykułów

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 26

12

Tytuł Autor Data udostępnienia  
1 Sprawozdanie finansowe za 2020 r. Marcin Cyrana 2021-04-19 zobacz
2 Dane epidemiologiczne z zakresu chorób zakaźnych Marcin Cyrana 2021-02-19 zobacz
3 Koordynator ds. dostępności Marcin Cyrana 2020-09-23 zobacz
4 Sprawozdanie finansowe za 2019 rok Marcin Cyrana 2020-04-28 zobacz
5 Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku ruchomego. Marcin Cyrana 2020-04-16 zobacz
6 Plan zamówień publicznych w 2019 r. Marcin Cyrana 2019-05-09 zobacz
7 Sprawozdanie finansowe za 2018 rok Marcin Cyrana 2019-05-09 zobacz
8 Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku ruchomego. Marcin Cyrana 2018-01-09 zobacz
9 10 listopada 2017 r. (piątek) dniem wolnym od pracy Marcin Cyrana 2017-11-02 zobacz
10 Kontrole zewnętrzne Marzanna Kuc 2017-06-09 zobacz
11 Schemat kontroli Marzanna Kuc 2017-06-09 zobacz
12 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych ze środków UE Marcin Cyrana 2017-02-21 zobacz
13 Oferta pracy Marcin Cyrana 2017-02-21 zobacz
14 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Marcin Cyrana 2017-02-09 zobacz
15 Zapytanie ofertowe Marcin Cyrana 2017-01-03 zobacz
16 Kadra Kierownicza Marcin Cyrana 2016-12-27 zobacz
17 Druki do pobrania Marcin Cyrana 2016-12-27 zobacz
18 Majątek Marcin Cyrana 2016-12-27 zobacz
19 Budżet Marcin Cyrana 2016-12-27 zobacz
20 Załatwienie spraw Marcin Cyrana 2016-12-27 zobacz
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się